Hur används Cilaxoral?

Läkemedelsmängden bör anpassas individuellt så att avföringen blir lagom mjuk. Vuxna börjar lämpligen med 10 droppar på kvällen. Dosen kan sedan minskas eller ökas så att avföringen blir lagom mjuk. Ta inte mer än 20 droppar per dygn.

Cilaxoral används dagligen i högst en vecka. Därefter kan du eventuellt övergå till varannandags-medicinering. Efter ytterligare en vecka kan var tredje-dagsmedicinering prövas och efter ytterligare en vecka avslutas behandlingen.

 

Cilaxoral kan droppas i munnen eller blandas med mat eller dryck.

 

CILAXORAL® (Natriumpikosulfat 7,5 mg/ml) Indikation: Alla former av tillfällig förstoppning. Underlättande av defekation vid hemorrojder, analfissurer etc. Beredningsform: Orala droppar. Kan blandas med mat el dryck. ATC-kod: A06AB08. Förpackning: Droppflaska á 30 ml. SPC uppdaterad: 2022-04-19. Receptfritt, F. Ta noga del av informationen på bipacksedeln innan du använder produkten.
Använd inte Cilaxoral om du har svåra magsmärtor, stopp i tarmarna, svår dehydrering eller är överkänslig för innehållsämnena. Vid behov av laxermedel dagligen under längre tid bör orsaken till förstoppningen utredas av läkare. Nordic Drugs, www.nordicdrugs.se. Denna information riktar sig till allmänheten.

Användning för barn

Cilaxoral ska inte ges till barn under 12 år.

 

Graviditet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel eftersom erfarenheten från gravida kvinnor är begränsad.

Amning

Natriumpikosulfat passerar inte över i modersmjölk. Cilaxoral kan därför användas under amning.

Att tänka på

Använd inte Cilaxoral vid svåra magsmärtor, vid stopp i tarmarna, vid allvarlig uttorkning eller om du är allergisk mot något innehållsämne i detta läkemedel. Långvarigt bruk kan leda till störd vätske- och elektrolytbalans och brist på kalium i blodet. Vid behov av laxermedel dagligen under längre tid bör orsaken till förstoppningen utredas av läkare.

 

Ta del av informationen på bipacksedeln innan du använder produkten.
Ytterligare information fås genom att klicka på länken till Fass.

Köp Cilaxoral hos

Läs om våra andra produkter från Nordic Drugs